DOBROVOLNÍK

Pomozte nám pomáhat
staňte se dobrovolníkem

VÁŽÍME SI TOHO, ŽE SE JAKO DOBROVOLNÍCI CHCETE ZAPOJIT DO ZVLÁDÁNÍ EPIDEMIE COVID19.


Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim
Městský park 274
537 01 Chrudim
E-mail: chrudim@cervenykriz.eu
Telefon: 602 173 278

Vážení přátelé,
pandemie COVID19 opět sílí a s tím pokračuje i pomoc Českého červeného kříže. Nákaza se bohužel nevyhýbá ani zřízením jako jsou domovy seniorů, centra sociálních služeb a další zařízení se sociálními službami. Bohužel pokud se onemocnění v takovém zařízení pro káže a musí část personálu do karantény, je to pro ostatní personál velice náročné a vyžaduje to pomoc dalších lidí z venku. Aktuálně jsme byli požádáni o pomoc v jednom ze zařízení u nás v Chrudimi. Jedná se o pomoc s dohledem nad klienty, podáváním stravy, přípravou jídla (např. mazání chleba), drobnými úklidy, odnosem odpadků a případně společně s pečovatelkou pomoc hygienou.